تجهیزات فرآیندی

در اصطلاحات نفتی، جدا کننده به مخازن تحت فشاری گفته می‌شود که برای جدا کردن سیالات تولیدی چاه‌های نفت و گاز به اجزای مایع و گازی به کار می‌روند. در تولید نفت، جداکننده یک مخزن بزرگ است که برای جدا سازی سیالات تولیدی به اجزای تشکیل دهنده خود شامل نفت، گاز و آب طراحی شده است

جداسازی نفت از گاز زمانی شروع می‌شود که سیال از شکل‌گیری تولید به سوراخ چاه (ول بور) جریان می‌یابد و به تدریج از طریق تیوبینگ ، خطوط جریان و تجهیزات سطحی می‌گذرد. تحت شرایط خاصی، مایع و گاز موجود در سیال قبل از آن که به جداکننده نفت و گاز برسند می‌توانند به طور کامل از هم جدا شوند. در چنین مواردی، مخزن جداکننده را می‌توان به عنوان یک فضای بزرگ در نظر گرفت که در آن گاز در بالا و مایع در پایین قرار می‌گیرد

چاپ این صفحه

     
We take pride in our strong relationships with clients.
table   table
 

EN

 

تماس با ما

 

نیروی انسانی

 

خدمات

 

محصولات

 

درباره ما

 

خانه