تماس با ما

+تلفن: 9550-8872 (21)98

+تلفن: 9549-8872 (21)98

+فاکس: 6197-8871 (21)98

info@parstechnic.com : ایمیل

چاپ این صفحه

     
““Custom Oil, Gas, Petrochemica and power plant Production Facilities Design, Fabrication, and Installation””
table   table
 

EN

 

تماس با ما

 

نیروی انسانی

 

خدمات

 

محصولات

 

درباره ما

 

خانه