پارس تک پتروشریف

پارس تکنیک

کولرهای هوایی

مبدلهای هوایی به مبدلهای حرارتی گفته میشود كه یكی از دو سیال آن هوا میباشد. بطوركلی میتوان این نوع مبدلها را به دو گروه اصلی تقسیم نمود .

گروه اول مبدلهایی هستند كه سیال فرآیندی در آنها یك مایع یا یك بخار در حال تغییر فاز است و عمدتا دارای ساختار لوله پره دار میباشند. در این مبدلها هوا در سمت بیرون لوله ها و سیال دوم درون لوله ها جریان دارد .

گروه دوم مبدلهایی را شامل میشود كه سیال فرآیندی آنها هوا یا گاز دیگری است كه عمدتا دارای ساختار صفحه پره دار میباشند .

مبدلهای هوایی دارای لوله پره دار در صنعت کاربرد بیشتری دارند كه از مهمترین آنها میتوان به كولرهای هوایی، تبخیركننده ها و چگالنده ها اشاره نمود .

در این میان كولرهای هوایی به عنوان یكی از پركاربردترین انواع مبدلهای هوایی مطرح است كه در واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ‌كار میروند .

شرکت پارس تکنیک با فعالیت های خود توانسته به عنوان مرجع اصلی سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و تجهیزات نیروگاهی خصوصا درطراحی و ساخت کولرهای هوایی باشد .

شرکت پارس تکنیک در سال ۱۳۷۰ در راستای خود کفایی صنعتی و تکنولوژی در جهت خدمت به صنایع میهن عزیزمان ایران، تاسیس، و به عنوان یک مجموعه ی تولیدی و خدماتی در زمینـه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی فعالیت خود را آغاز نموده است .

با تجاربی که این شرکت در این سالها بدست آورده, ما را در ردیف شرکتهای معتبر بین المللی قرار داده است .

AIR Cooler

تماس با ما

روزهای کاری

شنبه تا چهارشنبه

08:00 AM - 05:00 PM

پنجشنبه ها

08:00 AM - 02:00 PM

جمعه ها

تعطیل

کارخانه

کیلومتر 35 اتوبان تهران-قم , خروجی شهر حسن آباد

شهرک صنعتی شمس آباد , فاز 3 , بلوار سروستان , خیابان گلسرخ 9

+تلفن :2472-5623(21)98

+تلفن :2473-5623(21)98

+فاکس :2478-5623(21)98

 کارخانه پارس تکنیک

دفتر مرکزی

تهران - خیابان وزرا

خیابان سوم پلاک ۲۸ واحد۵

15136-33916 :کد پستی

+تلفن :9549-8872(21)98

+تلفن :9550-8872(21)98

+فاکس :6197-8871(21)98