پارس تک پتروشریف

پارس تکنیک

مبدلهای حرارتی

بی شک مبدل های حرارتی اجزای جدایی ناپذیر و پرکاربرد صنعت هستند. این تجهیزات بطور گسترده در صنایع تهویه مطبوع ، صنایع غذایی، الکترونیک، خودرو، نفت و گاز، فرایندهای شیمیایی و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می شوند.

فرایند کلی که در مبدل ها رخ می دهد، انتقال حرارت از سیال با دمای بزرگ تر به سیالی با دمای کوچک تر است، ولی همین مفهوم ساده موجب پدید آمدن انواع فراوانی از مبدل ها شده که برای نمونه می توان از مبدل های دولوله ای، لوله پوسته، سرمایش با هوا، لوله مارپیچی، صفحه ای، چگالنده، تبخیرکننده و برج های خنک کننده یاد کرد.

مبدل حرارتی دستگاهی براي انتقال حرارت بین حداقل دو محیط است. مبد ل های کمی وجود دارند که در آنها سیالات کاری در تماس مستقیم با هم هستند. در بیشتر مبد ل ها سیالات کاری توسط جداره ی جامدی از هم جدا میشوند.

به طور کلی مبدل ها براساس معیارهای زیر طبقه بندی می شوند:

(Recuperator) بازبابی کننده و یا (Regenerator) احیا کننده ;
فرایندهاي انتقال شامل تماس مستقیم و تماس غیر مستقیم ;
هندسه ی ساخت شامل لوله ای, صفحه ای، سطوح پره دار ;
نوع انتقال حرارت شامل تک فاز یا دوفازی ;
آرایش جریان شامل همسو، ناهمسو و عمود ;
(Pass) تعداد گذر ;
تعداد سیال ;
میزان فشردگی ;

شماتیک جریان سیال در بعضی ازمبدل های حرارتی

counter Flow
جریان ناهمسو

CoCurrent Flow
جریان همسو

Cross Flow
Cross Flow

Cross/counter
Cross/counter flow

Shell and tube exchanger
Shell and tube exchanger (لوله و پوسته)

Heat Exchanger

مبدل حرارتی CFD

تماس با ما

روزهای کاری

شنبه تا چهارشنبه

08:00 AM - 05:00 PM

پنجشنبه ها

08:00 AM - 02:00 PM

جمعه ها

تعطیل

کارخانه

کیلومتر 35 اتوبان تهران-قم , خروجی شهر حسن آباد

شهرک صنعتی شمس آباد , فاز 3 , بلوار سروستان , خیابان گلسرخ 9

+تلفن :2472-5623(21)98

+تلفن :2473-5623(21)98

+فاکس :2478-5623(21)98

 کارخانه پارس تکنیک

دفتر مرکزی

تهران - خیابان وزرا

خیابان سوم پلاک ۲۸ واحد۵

15136-33916 :کد پستی

+تلفن :9549-8872(21)98

+تلفن :9550-8872(21)98

+فاکس :6197-8871(21)98